Dr. Mecid İSMAİLZADE

Dr. Mecid İSMAİLZADE

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Cumartesi 09.00 - 17.00

Dr. Mecid İSMAİLZADE

Eğitim: Yüksek Lisans ( Uzmanlık eğitimi) : 2016 Ocak 18 – Ocak 28 2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Programı, Konya, Türkiye.

 Estetik yüz cerrahisi
 Rinoplasti
 Vücut şekillendirme
 Meme estetiği
 El cerrahisi
 Rekonstrüktif Mikrocerrahi
 Doğumsal anomaliler

Lisans: 2008 Ekim 6 -2015 Temmuz 31 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
2015- Staj değişim programı – Department of Pediatric Cardiology, Sapienza Università di
Roma, Rome, Italy
İlkokul, ortaokul ve lise bilgisi: 1997-2008 yılları Osman Mirzeyev adına 190 numaralı okul,
Baku, Azerbaycan
Deneyim:
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi- 2021

 

DR. MACID ISMAYILZADE
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
 aesthetic facial surgery
 rhinoplasty
 body shaping
 Breast aesthetics
 hand surgery
 Reconstructive Microsurgery
 congenital anomalies

Education:
Master's (Specialization training): 2016 January 18 – January 28 2021 Necmettin Erbakan
University Meram Faculty of Medicine Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Specialization Program, Konya, Turkey.
Bachelor: 2008 October 6 -2015 July 31 Ankara University Faculty of Medicine, Ankara,
Turkey
2015- Internship exchange program – Department of Pediatric Cardiology, Sapienza
Università di Roma, Rome, Italy
Primary, secondary and high school information: 1997-2008 School number 190 on behalf of
Osman Mirzeyev, Baku, Azerbaijan
Experience:
Anadolu Medical Center Hospital- 2021